1 2 3 4 5

152_smallEn verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen på befaringstidspunktet. Særlig er det boligens størrelse, standard og beliggenhet som tas i betraktning ved vurdering av den enkelte eiendom.

"Verditaksten" er velegnet til bruk for banker/låneinstitusjoner til f.eks belåning/refinansiering eller for forsikringsselskap etter f.eks utførte endringer/påbygg på eiendommen.

Skal du selge, anbefales boligsalgsrapporten fremfor verditakst. Verditaksten brukes fortsatt mest ved salg av boliger i Oslo-området, men dens enklere form gjør at den ikke er dekkende for selgers opplysningsplikt. Mange er ikke klar over dette. Generelt er også meglere lite flinke til å anbefale rapporttyper som kan medføre en høyere oppdragskostnad overfor kunden.