1 2 3 4 5

Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal.

tomteverdi, råtomtens markedsverdi, inklusive kostnader for opparbeidelse av teknisk anlegg samt tilknytningsavgifter for vann, avløp og strøm. Ved fastsettelse av tomteverdi tas det ikke hensyn til eventuelle festeforhold, men takstmannen må gjøre rede for festeforhold i taksten.