1 2 3 4 5

Still forberedt til overtagelse

Ta ikke lett på overtagelse av bolig. Det er viktig å stille godt forberedt. Les gjerne mer om hva overtagelse innebærer og hva det betyr for deg som forbruker og boligkjøper.

 

Ta med fagkyndig

Ta gjerne med en fagkyndig på overtagelse. Boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. En fagkyndig vil ha langt bedre grunnlag for å kunne vurdere boligens tilstand, og han vil kunne påpekte eventuelle feil og mangler du ellers vil kunne overse.

 

Før protokoll

Noter ned alle feil, mangler og alt du måtte reagere på i protokollen. Ikke godta håndverkeren eller entreprenørens forklaringer på stedet. Det bør avtales en frist for at feilene rettes, hvis ikke fristen overholdes eller feilene ikke lar seg reparere så kan du kreve prisavslag.

 

Ikke overta ved vesentlige mangler

Ikke overta ved vesentlige mangler boligen dersom det foreligger betydelige mangler. Du bør heller ikke overta boligen dersom ferdigattest ikke foreligger. Stille gjerne kontrollspørsmål for å sjekke dette.

 

Vanlige feil

Ved å kontrollere boligen du skal overta, vil du kunne luke ut eventuelle problemer i ettertid. Se for øvrig sjekkliste vanlige feil. Når du overtar boligen, markerer det juridisk sett et viktig skille. Når du overtar din bolig aksepterer du som ny eier bygget, eventuelt med visse merknader. Overtakelse innebærer i praksis at du overtar risikoen for huset, reklamasjonsfristen begynner å løpe, eventuell dagmulkt stanses og entreprenøren har krav på sluttoppgjør.