1 2 3 4 5

olejonnyTakstmann Ole Jonny Klastad er tilknyttet Norges TakseringsForbund, og er følgelig underlagt NTF's etiske regler og lover. Alle NTFs medlemmer gjennomgår obligatorisk etterutdanning hvert tredje år.

Ole Jonny Kalstad er utdannet byggmester, har lang erfaring fra bygg og eiendomsbransjen og har drevet med taksering av boliger siden 2008. Har tilhold på Dokka i Nordre Land Kommune.

Utfører taksering primært i kommunene i Gjøvikregionen, Valdresregionen, Hadelandsregionen og Lillehammer og Gudbrandsdalsregionen. Ellers i hele Oppland og Hedmark