1 2 3 4 5

422_smallAlle boliger som skal selges eller leies ut etter 1. juli og som er større enn 50 kvadratmeter skal være energimerket.

Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis boligen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter boligen har fått. Energiattesten skal være en del av markedsføringen. Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg eller leie av boligen eller bygningen blir inngått. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand boligen er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen.