1 2 3 4 5

242_smallEnergiattesten er dokumentet som viser resultatet av energimerkingen. Attesten er gyldig i 10 år og kan endres ved behov. Merkingen har tre hovedtemaer med informasjon om energieffektivitet, hva slags energi som brukes og tips om innsparingstiltak. Det er eier som er ansvarlig for informasjonen gitt i energiattesten.

Energimerket er en karakterskala som går fra A (best) til G (svakest). Karakteren er den samlede vurderingen av bygget og er basert på beregnet levert energi, dvs antall kilowatt-timer som bygget trenger per kvadratmeter for normal bruk.

Oppvarmingsmerket

Oppvarmingsmerket viser hvor stor andel av oppvarming med elektrisitet, olje og gass som kan erstattes ved bruk av varmepumpe, biobrensel eller fjernvarme.

Energibruk

I energiattesten vil det her vises et beregnet energibehov. Energibehov er hvor mye energi som forbrukes ved gjennomsnittlig bruk.

Bruk og energivaner

Det gis forklaring på hvordan det faktiske og målte forbruket av energi kan være forskjellig fra beregnet forbruk.

Tiltaksliste

Det gis forslag til tekniske forbedringer som vil føre til at boligen behøver mindre energi. For eksempel etterisolering, skifte til avtrekksvifte med fuktstyring og installasjon av varmepumpe. Tiltakene kan både gi bedre energimerking og ikke minst omgående lavere energiforbruk.

Forslag til forbedringer står som eget vedlegg.

Sammendrag

Sammendraget gjengir de viktigste dataene som er oppgitt som grunnlag for energimerkingen. Det vises et sammendrag av grunninformasjoner om bygget. Energiattesten er gyldig i 10 år og kan endres når som helst. Endring kan være ønskelig ved feil i attesten eller når det forventes utbedringer av bygget eller leiligheten.

Hvordan utnytte energiattesten

Når din bolig energimerkes er det ikke bare en attest og en karakter som er sluttproduktet. Du vil motta en detaljert tilstandsrapportrapport som tar for seg alle aspekter ved energiforbruket, som for eksempel hvor energieffektivt er ventilasjonsanlegget og hvordan er varmetapet gjennom vinduer og vegger. Mange vil oppnå en betydelig gevinst ved å gjøre utbedringer som foreslås i rapporten. Den er et ypperlig verktøy for å vurdere kost/nytte tiltak for energisparing.

Ved oppussing eller salg

Både energimerket og tiltakslisten kan gi interesserte kjøpere informasjon om hvilken energistandard boligen har og hvilke investeringer som er aktuelle om standarden skal forbedres. Energiattesten kan være til egen nytte ved vurdering av oppussing og utbedringer for å gjøre boligen mer energieffektiv. For boliger som har fått en objektiv energiattest utført av en nøytral instans, vil dette kunne gi en økt markedsverdi på boligen.